Category: Experience

การลงทุนเป็นอะไรที่โคตรน่าเบื่อ

การลงทุนเป็นอะไรที่โคตรน่าเบื่อ

ผมเห็นหลายคนบอกว่าที่มาลงทุนเพราะเป็นเรื่อง “สนุก” แต่ส่วนตัวผมคิดว่าการลงทุนยิ่งนานไปนานไปมันโคตรจะ “น่าเบื่อ”

Continue reading