Category: Personal Finance

All I need is $500 a month

All I need is $500 a month

ถ้าพูดถึง Nora Lum หลายคนอาจไม่คุ้นหู แต่ถ้าเรียกเธอว่า Awkwafina เชื่อว่าหลายคนอาจเคยได้ยินชื่อ
นักแสดงสาวคนนี้มาบ้าง เธอแจ้งเกิดจากเรื่อง Ocean’s 8 และมาดังพลุแตกจากเรื่อง Crazy Rich Asian

Continue reading